Smluvní podmínky

 1. Výrobce vybírá zálohu ve výši 30% + cenu dopravného 14dní před realizací zakázky
 2. Výrobce se zavazuje že cele dílo bude zpracováno maximalně do 40 pracovních dnů od natáčení
 3. Při zrušení zakázky či změně termínu viz poplatky
 4. Při nedodržení termínu splatnosti má výrobce nárok na smluvní pokutu ve výši 5% za den z částky, s jejímž zaplacením je zákazník ve zprodlení.
 5. Zhotovitel po dohodě s objednavatelem je v telefonickém kontaktu pro upřesnění případných změn, pokud tomu tak nebude zhotovitel vytvoří material dle vlastního navrhu.
 6. Zhotovitel je povinen při standartní objednavce dodat: 1xDVD / Blue-ray
 7. Zhotovitel vyzve objednavatele k převzetí díla. Případné vady díla budou písemě vyhotoveny(objednavatelem)a současně sjednán i okamžitý způsob nápravy (zhotovitel si bere na nápravu 30dní)
 8. Objednavatel je povinen na výzvu www.nataceni.eu přijít na kontrolu a dloladění materialů dle objednávky
 9. Objednavatel po schválení a podepsání že se setřihem souhlasí nemá nárok na přepracování videozaznamu.
 10. Tímto bodem se objednavatel zavazuje že je plně srozuměn s těmito smlouvními podmínkami.

 

Smluvní pokuty a storno poplatky:

 • 0-4 dní před realizací zakázky činí storno poplatek 80%
 • 4-10 dní před realizací zakázky činí storno poplatek 60%
 • 10-30 dní před realizací zakázky činí storno poplatek 30%
 • Změna termínu natáčení 1500kč

Ceník je platný k 1.1.2018